Psychosociale therapie is een ervaringsgerichte therapie. Wat heb je meegemaakt, hoe ben je gevormd en hoe sta je in en kijk je naar het leven. Veelal ontstaan problemen doordat je in een bepaald patroon leeft. Dat is vaak aangeleerd. Als je geleerd hebt om vooral je emotie en gevoel niet te mogen laten zien omdat je anders zeurt of teveel aandacht vraagt, kan zich dat zomaar vertalen in lichamelijke klachten. Ben je lichamelijk of mentaal misbruikt dan kan angst en schaamte zo overheersend zijn, dat je gevoel en emotie zijn geblokkeerd. Reageer je te heftig op bepaalde gebeurtenissen dan is er vaak een onderliggende laag die deze reactie teweeg brengt.

Het verlangen van ieder mens is om zich vrij te kunnen bewegen en in groepen goed te kunnen functioneren. Of het nu je gezin, je werkomgeving, je sportclub of vriendenkring etc. betreft. Een therapeut bezoeken, wordt nog al eens beschouwd als een blamage. Een gedachte dat je het zelf niet redt. Je hebt hulp nodig terwijl je gewoon kunt lopen. En toch functioneer je maar half, of op een heel laag niveau. De energie is weg, de accu is leeg, je hoofd tolt.

  • Je kunt verstrikt geraakt zijn in je gewoonten, angsten of fobieën.
  • Je hebt een traumatische ervaring die je blijft achtervolgen.
  • Je voelt je onbestemd, er is geen kleur meer te ontdekken in je leven.
  • Je bent volledig gespannen en niet meer in staat je te ontspannen hoe vaak je ook die ontspanning zoekt.
  • Je voelt je eenzaam omdat je afscheid hebt moeten nemen van een dierbaar persoon door de dood of een scheiding.
  • Je bent niet meer in contact met je partner.
  • Je leeft in sleur en er is geen gezonde spanning meer te ontdekken in je relatie.
  • Je leven is plotseling veranderd en die verandering kan je niet hanteren.
  • Je bent niet in staat op een volwassen manier te communiceren.
  • Situaties kunnen zo overheersend zijn, dat er geen of slechts beperkt ruimte overblijft om het leven te voelen of je leven te delen.

Als bovenstaande situaties zich voordoen hoop ik dat je naar jezelf gaat luisteren en in harmonie wilt komen met wie je werkelijk bent. Loslaat wat ballast is en omarmt wat je vreugde geeft. Daar wil ik je graag in begeleiden. Je mag zijn zoals je bent bedoeld. Waardevol, uniek en vrij.

Werkwijze therapie
Respect en eerbied voor het leven vormen de basis voor mijn werkwijze. Ieder mens is uniek en veelkleurig. Ik mag een stukje meelopen in het leven van de mens die op zoek is naar zelfaanvaarding en autonomie.

Als therapeut volg ik de cliënt. Passend bij de problematiek en het karakter van mijn cliënten gebruik ik, vaak in combinatie, onderdelen uit de Gestalttherapie, Rationeel Emotieve Therapie, Transactionele analyse, ontspanningsoefeningen en meditatie, psychosynthese, lichaams- en ademwerk.

Omdat de cliënt centraal staat tijdens de therapie is op voorhand niet te zeggen hoe de therapie er uit ziet.

Tijdens het therapeutisch proces blijft de cliënt verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. Ik volg mijn cliënt, frustreer liefdevol en ik daag de cliënt uit.