Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een vorm van psychotherapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Je hoeft je ervaringen niet uitvoerig te beschrijven of continu herbeleven.

Door het stimuleren van het informatieverwerkingssysteem in de hersenen worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Deze verandering zijn meestal blijvend.

Het met de ogen volgen van de handen van de therapeut, stimuleert de hersenen om informatie anders te verwerken. De herinnering aan een traumatisch beeld verliest vrij snel de emotionele lading en wordt minder pijnlijk om aan terug te denken.

Ik gebruik deze om schokkende ervaring, bijvoorbeeld een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf te verwerken, maar ook heftige pesterijen of krenkingen in de jeugd, die je nog steeds beïnvloeden, kunnen verwerkt worden.

Ook verwaarlozing, verlies, schaamtevolle of andere ingrijpende ervaringen kunnen met behulp van EMDR bevrijd worden van de emotionele lading.

Therapeutische doelen worden in een relatief korte tijd bereikt. Meestal zijn 5 tot 7 interventies van 1½ uur voldoende.